ESTA voorwaarden Amerika

Naar Amerika reizen met een ESTA

Een ESTA staat voor ‘Electronic System for Travel Authorisation’. Dit is een geautomatiseerd systeem waarmee wordt bepaald of reizigers die onder het Visa Waiver Program vallen naar de Verenigde Staten mogen reizen. Een ESTA is 2 jaar geldig vanaf afgifte, of tot de verloopdatum van uw paspoort wanneer dit eerder is.

Het Amerikaanse Visa Waiver Program (VWP) staat burgers uit 38 landen, waaronder Nederland en België, toe om zonder visum naar de Verenigde Staten te reizen voor zaken of toerisme.

Voorwaarden ESTA USA

Sinds 12 januari 2009 bent u verplicht om over een ESTA te beschikken wanneer u naar of via Amerika reist. Om voor een ESTA in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden, opgesteld door de U.S. Customs and Border Protection, te voldoen. Deze voorwaarden hebben o.a. betrekking op uw reis, uw verleden en uw gesteldheid.

Het reisdoel

Met een ESTA mag u in veel gevallen voor zaken of toerisme naar de United States of America (USA) reizen. Zo kunt u het ESTA gebruiken voor een vakantie naar Amerika, maar ook om vrienden of familie te bezoeken. Gaat u voor zaken op reis, dan kunt u met het ESTA klanten of leveranciers bezoeken of zakelijke bijeenkomsten, onderhandelingen en conferenties bijwonen.

Werken met een ESTA
Bent u van plan om te gaan werken in Amerika, dan is het belangrijk om te weten dat dit niet altijd met een ESTA mogelijk is. Gaat u in de Verenigde Staten werkzaamheden verrichten en treedt u hierbij in dienst van een Amerikaanse organisatie, dan mag u niet met een ESTA reizen. Wordt u voor uw werkzaamheden in Amerika betaald door een werkgever die buiten de VS gevestigd is, dan wordt uw werk gezien als zakenreis en kunt u wel met een ESTA reizen.

Een uitzondering op deze regel is wanneer u als journalist wilt werken in Amerika. Het uitvoeren van journalistieke werkzaamheden valt namelijk niet binnen de voorwaarden van een ESTA. Hiervoor dient u een visum aan te vragen.

Studeren en zakelijk investeren
Hierboven heeft u al kunnen lezen dat u niet met een ESTA mag reizen wanneer u journalistieke werkzaamheden gaat uitvoeren of gaat werken bij een Amerikaanse organisatie. Wilt u een opleiding volgen in de USA of bent u van plan om te investeren in een Amerikaans bedrijf, of deze op te richten, dan voldoet het ESTA visum ook niet.

Ook voor uw taalreis of highschool year dient u dus een regulier visum aan te vragen. Voor meer informatie over het benodigde visum kunt u contact opnemen met de ambassade van de Verenigde Staten.

Reisduur en -planning

Belangrijk is dat u zich, met betrekking tot uw reis naar Amerika, aan de volgende voorwaarden van het ESTA houdt:

Paspoort
Uw paspoort moet gedurende uw hele reis in de Verenigde Staten geldig zijn. Wilt u een ESTA aanvragen met een noodpaspoort, dan is het belangrijk om te weten dat dit alleen mogelijk is wanneer uw noodpaspoort een digitale chip bevat.

Geldigheids- en verblijfsduur
Uw ESTA is vanaf de afgifte datum twee jaar geldig. Binnen deze periode mag u onbeperkt naar de Verenigde Staten reizen, mits uw persoonlijke gegevens niet gewijzigd zijn en u met hetzelfde paspoort reist. Wijzigt er iets in de gegevens die op uw ESTA vermeld staan, dan is uw ESTA niet meer geldig.

Op het moment dat u binnen de geldigheidsduur van het ESTA naar Amerika reist gaat vanaf het moment dat u de douane in de VS passeert uw verblijfsduur in. Per reis mag u maximaal 90 dagen in het land verblijven. Let op, ook een eventueel verblijf in Canada, de Caribische eilanden en Mexico wordt hierin meegeteld.

Een voorbeeld: u reist na een kort verblijf van 10 dagen in Amerika voor 7 dagen naar de Caribische eilanden, om vervolgend weer terug naar Amerika te reizen. Dan mag u bij uw tweede aankomst in Amerika nog maar 73 dagen in het land verblijven verblijven (90 dagen maximaal verblijf minus 10 dagen verblijf in het land en 7 dagen verblijf op de Caribische eilanden). In zo’n geval gaat bij de tweede keer dat u Amerika in reist niet een nieuwe verblijfsduur in.

Vliegticket
Op het moment van aankomst in Amerika moet u al een retourticket of doorvlucht geboekt hebben. U kunt dus wel een ESTA aanvragen zonder vliegticket voor uw door- of terugreis, echter dit moet u wel geregeld hebben wanneer u het land binnen wilt reizen.

ESTA verlengen
Het is niet mogelijk om uw ESTA te verlengen. Ook het zogenaamde grenshoppen, waarbij reizigers kort het land verlaten om direct weer het land in te reizen om zo een langere verblijfsduur te realiseren, is niet toegestaan met een ESTA. Er bestaat geen officiële minimale periode dat u Amerika verlaten moet hebben voordat u het land weer in kunt reizen, maar de douane zal op het moment dat u het land wilt inreizen een inschatting maken van de situatie en wanneer het vermoeden bestaat dat u enkel het land bent uit gereisd om uw verblijf in Amerika te verlengen, dan kan uw ESTA ongeldig worden verklaard.

Wilt u dus langer dan 90 dagen in Amerika verblijven? Vraag dan een visum aan.

Visum aanvragen
Het is eveneens niet mogelijk om, wanneer u met een ESTA reist, na aankomst een visum of verblijfsvergunning aan te vragen.

Reizen per privévliegtuig of eigen schip
Reist u met een privévliegtuig of eigen schip naar Amerika, dan kunt u geen ESTA aanvragen.

Achtergrond van u als reiziger

Om een ESTA aan te kunnen vragen dient u de Nederlandse of Belgische nationaliteit te hebben, of één van de overige nationaliteiten opgenomen in het Visa Waiver Program. Bent u in of na 2011 in Irak, Iran, Jemen, Libië, Noord-Korea, Soedan, Somalië of Syrië geweest, of heeft u ooit de nationaliteit van een van de eerder genoemde landen gehad, lees dan onze pagina over een ESTA aanvragen na verblijf in Iran en Irak goed door.

Bij het aanvragen van een ESTA worden aan het einde van de vragenlijst zogenaamde veiligheidsvragen gesteld die u moet beantwoorden met ja of nee. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheid, uw crimineel verleden en uw reisverleden. De toelichting op deze vragen staat beschreven op onze pagina met meer informatie over het ESTA aanvraagformulier.

Ook moeten uw persoonlijke gegevens kloppen. Zelfs een typefout in uw naam, geboortedatum of andere persoonlijke gegevens betekent dat uw ESTA niet geldig is en uw een nieuwe aanvraag zult moeten doen. Zorg er dus voor dat u het aanvraagformulier zorgvuldig en correct invult en uw gegevens overeenkomen met de gegevens op uw paspoort.

Veranderen bepaalde omstandigheden na de aanvraag (en uitgifte) van uw ESTA, zoals een veroordeling voor een misdrijf dat als verwerpelijk kan worden beschouwd of u lijdt aan een besmettelijke ziekte? Een dergelijke verandering kan als gevolg hebben dat u een regulier visum nodig heeft om naar de VS te mogen reizen.

Voorwaarden afstand van rechten

De douane van de VS vereist dat u afstand doet van uw rechten met betrekking tot herziening of beroep op een beslissing van een ambtenaar van de U.S. Customs & Border Protection ten aanzien van uw recht op toelating.

Dit houdt in dat u bij de werkwijze van het ESTA aanvragen er mee akkoord gaat dat uw biometrische gegevens, waaronder uw vingerafdrukken, bij aankomst worden afgenomen door de douane. U geeft aan dat u geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid, rechtshandhaving en openbare orde in Amerika, en dat u niet deelneemt of deel heeft genomen aan terrorisme, spionage, sabotage en/of genocide. Ook gaat u er mee akkoord dat de goedkeuring van uw ESTA aanvraag en het uitgeven van uw ESTA geen garantie biedt tot toelating in Amerika. Mocht de douane bij aankomst in Amerika besluiten dat u een bedreiging vormt voor de veiligheid of openbare orde, dan kan u alsnog de toegang tot het land geweigerd worden. Ook als u een geldig ESTA heeft.

Uitzonderingen op de ESTA voorwaarden

Er zijn uitzonderingen op de ESTA voorwaarden waardoor u geen ESTA hoeft aan te vragen voorafgaand aan uw reis naar Amerika.

  • U reist het land binnen over land en niet per vliegtuig of schip. Het aanvragen van een ESTA is in dit geval niet verplicht, maar wij raden het u wel aan. Als u al over een ESTA beschikt kunt u bij binnenkomst over land sneller door de paspoortcontrole. Vanzelfsprekend dient u bij het inriepen over land aan de ESTA voorwaarden zoals hierboven beschreven staan te voldoen.
  • U woont in een land dat deelneemt aan het Visa Waiver Program, zoals Nederland of België, en heeft een verblijfsvergunning in dit land, maar u heeft geen paspoort van het land waar u woont. U kunt dan geen ESTA aanvragen, maar mag enkel reizen met een regulier visum.
  • U bent in het bezit van een geldig Amerikaans of Canadees paspoort of u heeft een visum of een Amerikaanse verblijfsvergunning. In dit geval wordt u uitgezonden van de ESTA voorwaarden.

Wie komt niet in aanmerking voor een ESTA?

In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor een ESTA, maar dient u een visum aan te vragen om naar Amerika te reizen:

  • Indien u naar Amerika reist met een niet aangesloten vervoersbedrijf.
  • Indien u langer dan 90 dagen in Amerika wilt verblijven.
  • Indien u denkt dat er gronden voor ontoelaatbaarheid zijn in de Immigration and Nationality Act § 212(a) die op u van toepassing zijn, dient u een niet-immigrantenvisum te verkrijgen voordat u naar de Verenigde Staten afreist.
  • Indien u met een ander doel naar Amerika reist dan kort zakelijk of kort toeristisch bezoek.

Nieuwe ESTA vergunning na weigering

Met een goedgekeurd ESTA of visum mag u naar Amerika reizen. Indien uw aanvraag de eerste keer geweigerd wordt, heeft u na 10 dagen de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen. Het is raadzaam om voor deze mogelijkheid te kiezen, indien u na kunt gaan wat wellicht de reden van afwijzing geweest kan zijn. Voldoet uw reis eveneens aan de gestelde eisen voor het aanvragen van een visum voor Amerika? Dan kunt u, mits u voldoende tijd heeft, ook kiezen voor het aanvragen van een visum. Een weigering van uw ESTA houdt echter niet in, dat uw aanvraag voor een visum automatisch wordt goedgekeurd.