Reisadvies Verenigde Staten van Amerika

Reisadvies Verenigde Staten van Amerika (VS)

Let op: belangrijke update coronavirus. E-visums.nl krijgt veel vragen over het geldende reisadvies voor de Verenigde Staten van Amerika (VS) in verband met het coronavirus. Wij geven hier antwoord op de meest gestelde vragen, zoals: kan ik naar Amerika vliegen? en tot wanneer geldt het reisverbod naar Amerika? Het algemeen geldende reisadvies voor Amerika vindt u onderaan de pagina.

Veelgestelde vragen reizen naar Amerika

Reisadvies Amerika inzake het coronavirus

Kan ik naar Amerika vliegen?

Het is momenteel niet mogelijk om naar de Verenigde Staten van Amerika te vliegen indien u zich in een risicoland bevindt of in de afgelopen 14 dagen bent geweest. Deze maatregel is actief om de corona-pandemie in te dammen. Het inreisverbod geldt ook indien u al beschikt over een goedgekeurde ESTA. Heeft u een reis gepland naar of via Amerika? Contacteer dan uw touroperator of luchtvaartmaatschappij.

Het inreisverbod naar de USA geldt voor reizigers die de voorbije 14 dagen in Nederland, België of een van de andere EU-Schengenlanden zijn geweest.

Reisadvies Verenigde Staten van Amerika - Nederland Wereldwijd (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Wat houdt het reisverbod naar Amerika in?

De Amerikaanse regering doet er op het moment alles aan, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en heeft daarom per 13 maart 2020 een inreisverbod voor de Verenigde Staten van Amerika (VS) ingesteld. Dit betekent dat mensen die zich binnen een risicogebied begeven of in de afgelopen 14 dagen begeven hebben, de toegang tot Amerika ontzegd wordt.

Het inreisverbod heeft betrekking op iemand zijn recente reisverleden en niet op zijn nationaliteit. Dus, heeft u de Nederlandse nationaliteit en was u de afgelopen weken bijvoorbeeld in Australië? Dan kunt u ook nu een ESTA voor de VS aanvragen. Dit geldt ook voor reizigers  die een overstap in Amerika hebben. Het belangrijkste is dat u de afgelopen 14 dagen niet in een van de risicogebieden geweest bent. Momenteel worden alle EU-Schengenlanden aangemerkt als risicogebied. Houd u er rekening mee dat het inreisverbod ook van toepassing is op reizigers die reeds over een ESTA beschikken.

Voor wie geldt het inreisverbod naar Amerika niet?

Het inreisverbod geldt niet voor iedereen. Er worden uitzonderingen gemaakt voor:

 • Inwoners van de Verenigde Staten van Amerika, hun partners (met trouwcertificaat) en hun kinderen en pleegkinderen

 • Personen met de Amerikaanse nationaliteit, hun partners (met trouwcertificaat) en hun kinderen en pleegkinderen

 • Ouders en voogden van minderjarige (jonger dan 21 jaar) Amerikaanse staatsburgers of nationaliteithouders

 • Ongetrouwde broers en zussen van inwoners van Amerika onder de 21 jaar of van personen met de Amerikaanse nationaliteit onder de 21 jaar

 • Passagiers met een A-1, A-2, C-1, C-1D, C-2, C-3, CR-1, CR-2, D, E-1 (als werknemer van TECRO of TECO of de directe familie van de werknemer), G-1. G-3, G-4, IR-1, IH-4, NATO-1 tot NATO-4 of NATO-6 visum

 • Passagiers met een DV visum dat is uitgegeven tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020

 • Passagiers met documenten van de U.S. Department of Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection of U.S. Department of State waarin wordt vermeld dat de persoon een uitzonderingspositie heeft en het land mag betreden 

 • B1 crew: personeelsleden die betrokken zijn bij o.a. windmolenparken en Outer Continental Shelf (OCS) activiteiten

 • Studenten met een F-1 of M1- visum en degene die van hen afhankelijk zijn en een F-2 of M-2 visum hebben (mits zij de afgelopen 14 dagen niet in China, Brazilië of Iran zijn geweest en niet vliegen vanaf deze locaties)

Ik behoor tot de uitzonderingen. Hoe vraag ik een visum aan?

Behoort u tot een van de uitzonderingsgroepen? Dan kunt u momenteel een visum of ESTA aanvragen via de Amerikaanse ambassade. U dient een e-mail te sturen naar AmsterdamCOVID19@state.gov of naar BrusselsVisa@state.gov (in het Engels) voorzien van bewijsstukken en een toelichting op uw aanvraag. In deze toelichting dient u duidelijk te maken waarom u Amerika wilt bezoeken en waarom u wordt uitgezonderd van het algemene reisverbod.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Voor alle passagiers die zijn uitgezonderd van het inreisverbod geldt dat wanneer zij Amerika willen bezoeken, of een overstap in Amerika willen maken, in het bezit moeten zijn van een medisch certificaat met een negatief Covid-19 testresultaat: NAAT, RT-LAMP, RT-PCR of TMA. U kunt het document digitaal of op papier meenemen.

De test mag niet langer dan 3 dagen voor vertrek zijn afgenomen. De passagiergegevens, zoals naam en geboortedatum, die op de test vermeld staan moeten overeenkomen met de paspoortgegevens. Het testrestultaat moet ofwel negatief zijn of ‘niet waargenomen’. Een testresultaat ‘ongeldig’ wordt niet geaccepteerd.

De volgende personen hoeven geen negatief testresultaat te overleggen:

 • passagiers jonger dan 2 jaar

 • militair personeel 

 • passagiers die tot 90 dagen voor vertrek positief zijn getest en in het bezit zijn van een brief waarin een gezondheidsautoriteit verklaart dat de persoon gezond is en mag reizen. Op de test moet een ‘positief’ testresultaat worden vermeldt. Een ‘ongeldig’ testresultaat wordt niet geaccepteerd.

Daarnaast moeten alle passagiers het formulier ‘Passenger disclosure and attestation to the United States of America’ invullen. Vliegt u naar Massachusetts? Dan moet u dit formulier invullen. Of vliegt u naar (de staat )New York? Dan bent u verplicht het New York State Traveler Health Form in te vullen.

Wie in het bezit is van een DV visum en aan de voorwaarden voor inreizen voldoet mag met een verlopen visum Amerika betreden. Dit geldt voor de DV visa die zijn afgegeven in september 2020.

Moet ik in quarantaine bij aankomst in Amerika?

U wordt geadviseerd door de Amerikaanse overheid om u na aankomst te laten testen (na 3 tot 5 dagen) en gedurende 7 dagen thuis te blijven. Als u zich niet laat testen wordt u geadviseerd om 10 dagen thuis te blijven. 

Tot wanneer geldt het reisverbod naar Amerika?

Op het moment is het inreisverbod voor onbepaalde tijd van kracht. Daarnaast is het heel goed mogelijk dat verdere maatregelen genomen zullen worden om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Naast deze maatregelen is het belangrijk om te weten dat de coronamaatregelen per Amerikaanse staat kunnen verschillen. Het is belangrijk dat u te allen tijde de adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de WHO (World Health Organization) en het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) in de gaten houdt en opvolgt.

Kan ik terug naar Nederland reizen vanuit Amerika?

Ja, dat is mogelijk. Wel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heeft u in de meeste gevallen een negatieve Covid-19 PCR-testuitslag én een negatieve sneltest uitslag nodig als u reist per vliegtuig. Momenteel moeten alle reizigers vanaf 13 jaar een negatieve NAAT(PCR)-test van maximaal 12 uur oud bij het aan boord gaan laten zien. Of een negatieve sneltest van maximaal 4 uur oud en een negatieve NAAT (PCR)-test van maximaal 72 uur oud is bij aankomst in Nederland. Ook moet u bij terugkeer in thuisquarantaine. Op dag 5 van de thuisquarantaine kunt u zich bij de dichtstbijzijnde GGD locatie opnieuw laten testen. Bij een negatieve testuitslag eindigt de quarantaineperiode.

Waar kan ik mij laten testen in Amerika voor de terugreis?

Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u informatie over de locaties waar u zich in Amerika kunt laten testen. Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels. Hier kunt u ook lezen aan welke voorwaarden de test moet voldoen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn ESTA-aanvraag?

De situatie omtrent het coronavirus (Covid-19) houdt vele landen in zijn greep. De Verenigde Staten van Amerika is hier geen uitzondering op. De Amerikaanse regering heeft verschillende maatregelen afgekondigd, die zowel de procedure van het ESTA aanvragen als op burgers die reeds in het bezit van een reeds verkregen ESTA van invloed zijn. Het is momenteel mogelijk om een ESTA aan te vragen en ook lopende aanvragen worden afgehandeld. Wat de exacte gevolgen voor uw ESTA-aanvraag zijn is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ook als u in het bezit bent van een ESTA blijft het inreisverbod van kracht.

Kan ik nog een ESTA aanvragen tijdens de coronacrisis?

Tot op heden is het nog steeds mogelijk om een ESTA voor Amerika aan te vragen. ESTA-aanvragen worden nog steeds in behandeling genomen. De verwerkingstijd kan echter oplopen. Houdt u hier rekening mee. Voornamelijk mensen die nog niet over een concrete reisdatum beschikken kunnen gewoon een ESTA aanvragen. Een ESTA is namelijk 2 jaar geldig en kan altijd nog op een later tijdstip gebruikt worden.

Het feit is wel dat er reisrestricties van kracht zijn. Het is daarom belangrijk deze goed door te nemen voordat u een ESTA aanvraag via onze website indient.

Kan ik met een reeds uitgegeven ESTA naar de VS?

Een ESTA is op het moment van uitgifte 2 jaar geldig ongeacht wanneer deze is uitgegeven. De coronacrisis heeft geen invloed op de geldigheid van een ESTA. De normale regelgeving omtrent de geldigheid van een ESTA zijn van toepassing. Enkel wanneer uw paspoort voortijdig verloopt dient een ESTA opnieuw aangevraagd te worden.

Dit betekent echter helaas niet dat u op dit moment probleemloos naar Amerika kunt reizen. Op het moment geldt een inreisverbod voor mensen die in China, het Verenigd Koninkrijk, Iran, Ierland, Letland of in de Schengenzone (uitgezonderd zijn de overzeese gebieden buiten Europa) zijn of geweest zijn. Hier valt ook Nederland onder. Een uitzondering op deze regel geldt onder andere voor mensen met de Amerikaanse nationaliteit, inwoners van Amerika en hun partners/minderjarige ongetrouwde kinderen en de voogden van minderjarigen Amerikaanse staatsburgers. Wel kunnen zij bij terugkeer in Amerika aan een medische screening en zelfisolatie voor een periode van minimaal 14 dagen onderworpen worden.

Er zijn op dit moment een beperkt aantal vluchten naar Amerika beschikbaar. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij. Zij beschikken over de meest actuele gegevens met betrekking tot vluchten van en naar de VS.

Waar kan ik mijn gemaakte kosten omwille van het coronavirus verhalen?

Het is belangrijk om te weten dat bij toegekende reistoestemmingen restitutie niet mogelijk is. Een ESTA blijft minimaal 2 jaar geldig of (indien uw paspoort voortijdig afloopt) zolang uw paspoort geldig is. Kunt u omwille van het coronavirus niet naar de VS afreizen? Dan kunt u proberen gebruik te maken van uw reis- of annuleringsverzekering. Tot op heden is het nog niet bekend of verzekeringsmaatschappijen dergelijke schadeclaims vergoeden. Veel verzekeraars beroepen zich op de clausule “schade door overmacht” die in veel verzekeringspolissen is opgenomen. Daarnaast worden vele bedrijven en personen door het coronavirus getroffen. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre verzekeringsmaatschappijen over de financiële middelen beschikken om mensen schadeloos te kunnen stellen.

Help! Ik ben in Amerika. Wat nu?

Als u zich op dit moment al in Amerika bevindt is het niet strikt noodzakelijk direct naar Nederland terug te keren. De rijksoverheid adviseert u om uzelf aan te melden en te registreren bij de ambassade. Dit kunt u doen via de website van Nederland Wereldwijd. Indien u zich heeft geregistreerd en het land inmiddels heeft verlaten, vergeet u zich dan niet weer uit te schrijven. Voor hulp bij het registreren en eventuele andere vragen kunt u bellen met het callcenter van het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het nummer +31 247247247. Zij helpen u graag en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Daarnaast wordt het aangeraden om de actuele reisinformatie van luchtvaartmaatschappijen m.b.t. beschikbare vluchten in de gaten te houden en de voorzorgsmaatregelen op te volgen. In principe gaat hier om dezelfde maatregelen die door het RIVM gehanteerd worden. Daarnaast kan het wel zo zijn dat de getroffen maatregelen per Amerikaanse staat verschillen.

Het is belangrijk dat de volgende richtlijnen te allen tijde worden opgevolgd:

 • Was regelmatig uw handen met zeep (gedurende 20 seconden). Dit is ontzettend belangrijk en met name wanneer u zich in het openbaar begeven heeft of zojuist in uw elleboog geniest of gehoest heeft.

 • Gebruik zoveel mogelijk papieren zakdoekjes. Na eenmalig gebruik dienen deze weggegooid te worden.

 • Mocht u geen zeep bij de hand hebben, gebruik dan een ontsmettingsmiddel die voor minimaal 60% uit alcohol bestaat. Wrijf uw handen over elkaar totdat deze droog zijn.

 • Probeer zo min mogelijk uw gezicht, d.w.z. uw ogen, mond en neus met ongewassen handen aan te raken.

 • Houd voldoende afstand. Dit is met namelijk belangrijk om verspreiding van het virus te tegen te gaan. Op deze manier kan voorkomen worden dat uzelf, dierbaren of kwetsbare groepen met het virus geïnfecteerd raken.

 • Spreek niet onnodig met mensen af, blijf zo veel mogelijk binnen en ga alleen naar buiten in geval van nood.

 • Blijf in het geval van verkoudheidsklachten thuis.

 • Het is belangrijk dat objecten die regelmatig worden aangeraakt frequent ontsmet worden. Denk hierbij aan tafels, deurknoppen, toetsenborden, wastafels en toiletten.

 • Raadpleeg onmiddellijk een huisarts mocht u koorts (vanaf 38 graden celsius) en luchtwegklachten krijgen.

Disclaimer: uiteraard is er veel onduidelijkheid omwille van het coronavirus. Informatie kan zich te allen tijde veranderen. Houd er daarom rekening mee dat de door ons verstrekte informatie niet altijd actueel kan zijn. Op het moment is de door ons verstrekte informatie gebaseerd op beschikbare bronnen zoals het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Algemeen reisadvies Amerika

Let op: de reisadviezen zijn zorgvuldig samengesteld waarbij het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangeeft geen verantwoordelijkheid te dragen voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van een reisadvies. Het motto is en blijft dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid. Zorg er dus voor dat u goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het reisadvies voor Amerika.

In de onderstaande hoofdstukken leest u een aantal opmerkelijke zaken die tot hoofddoel hebben de reiziger te informeren over de veiligheid van een bezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. 

Natuurrampen en noodweer

In de Verenigde Staten zijn de maanden juni tot en met november het seizoen van de orkanen, tropische stormen en de gigantische bosbranden. De bosbranden komen vooral voor aan de westkust zoals in de staat Californië waarbij de luchtkwaliteit erg kan worden aangetast. Mensen met een ademhalingsproblematiek zoals astma wordt afgeraden zich in deze gebieden op te houden. Kijk voor meer informatie over de actuele luchtkwaliteit in Californië op de website van de U.S. Environmental Protection Agency of de Engelstalige website van CAL FIRE.

De orkanen en cyclonen komen vooral voor aan de zuid- en oostkust. Ook op Hawaii komen de stormen vaak voor. De tornado komt veelvuldig voor in het midden van de Verenigde staten (maart tot juni). Houdt u van de wintersport? Pas dan op voor lawines. Wordt u geconfronteerd met dit natuurgeweld dan adviseren wij u met klem: volg het advies op van de lokale autoriteiten en uw reisorganisatie. Stem uw radio af op de lokale zenders en volg het nieuws.

Voor meer informatie omtrent het weer kunt u terecht bij de onderstaande websites:

Criminaliteit en terrorisme

Elk land heeft haar eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u de Verenigde Staten van Amerika moet u zich aan de lokale wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van Amerika zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Vuurwapens

Door het hoge particuliere bezit van vuurwapens in de Verenigde Staten komt er veel  vuurwapengeweld voor in het gehele land. Zelfs op de scholen lopen sinds de massale schietincidenten gewapende beveiligers rond. Deze gewapende aanvallen zijn veelal gericht op de eigen gemeenschap.

Veiligheid

In de grote steden zijn veel onveilige buurten de zogenaamde ‘no go areas’. Wij adviseren u voordat u een hotel boekt te onderzoeken of uw hotel in een veilige buurt staat. De hoofdwegen in de steden zijn relatief veilig en als u parkeert doe dat op goed verlichte parkeerplaatsen. Met name de staat Florida kent een hoge criminaliteit. Wees alert bij het ‘shoppen’ in grote winkelcentra en bij het zonnen op de stranden en in de pretparken. Laat uw waardevolle spullen niet achter in auto of caravan.

Drugs

De drugshandel is een zeer groot probleem in vele staten van de Amerika. De vele drugsbendes gebruiken geweld. Blijf op de hoogte en volg de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten als u in deze gebieden reist. Gebruik, bezit en handel in verdovende middelen wordt in de Verenigde Staten streng bestraft. Betrokkenheid bij drugshandel buiten de Verenigde Staten kan leiden tot een arrestatie.

Terrorisme

Helaas komen er in de Verenigde Staten ook terroristische aanslagen voor. In New York (Manhattan) vonden in 2017 aanslagen plaats waarbij doden en gewonden vielen. De  terreurdreiging is vergelijkbaar met de situatie in Nederland. De website National Terrorism Advisory System geeft officiële waarschuwingen en adviezen van de Amerikaanse overheid door.

Homoseksualiteit

Gaat u met uw vriend of vriendin, uw man of uw vrouw naar de Verenigde Staten wees u ervan bewust dat homoseksualiteit niet overal algemeen geaccepteerd is. Er zijn staten waar seks tussen volwassenen van gelijk geslacht wettelijk verboden is.

Evacuatie bij Medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering die geldig is voor het land van uw bestemming. Niet alle reisverzekeringen dekken reizen van, in en naar de Verenigde Staten van Amerika.

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Uw basiszorgverzekering dekt deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Noodsituaties

Bent u in de Verenigde Staten van Amerika en is er een noodsituatie? Volg dan altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt houd dan contact met uw reisorganisatie.

Reisdocumenten en visa

De Amerikaanse autoriteiten bepalen aan welke eisen u moet voldoen om de Verenigde Staten in te reizen. Deze eisen kunnen veranderen. Bekijk voordat u op reis gaat wat u precies nodig heeft en aan welke voorwaarden u moet voldoen om het land in te kunnen reizen.

Voor al uw reizen naar de Verenigde Staten van Amerika heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u ook een ESTA of visum nodig. De regels voor reizen naar de VS kunnen veranderen. Informeer daarom voor uw reis bij uw luchtvaartmaatschappij en voor uw visum raadpleeg de website van de ambassade van de Verenigde Staten in Wassenaar over welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Laatste tips voor reizen naar Amerika

Zorg voor een goede voorbereiding op uw reis. Dat kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering die ook alle extra kosten dekt. Maak met de thuisblijvers goede afspraken en informeer ze over uw reisplannen, uw bereikbaarheid en uw reisdocumenten. Zorg voor een contactpersoon in het thuisland die van alle ‘ins’ en ‘outs’ op de hoogte is. 

Belangrijke telefoonnummers 

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 911. Voor consulaire hulp en advies in het buitenland neemt u contact op met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het BZ contactcenter is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Uw eigen bereikbaarheid

Blijf altijd bereikbaar in crisissituaties. Laat uw contactgegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.